Kayıtlar

Temmuz, 2022 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Yaşlı yetişkinlerde müzik öğrenimi ve piyano uygulamasının bilişsel işlev ruh hali ve yaşam kalitesi üzerindeki etkileri

Resim
Yaşlı yetişkinlerde müzik öğrenimi ve piyano uygulamasının bilişsel işlev, ruh hali ve yaşam kalitesi üzerindeki etkileri Nota okumak ve bir müzik aleti çalmak  motor ve çoklu duyusal öğrenme (işitsel, görsel ve somatosensoriyel "Termoreseptör ,  fotoreseptör ,  mekanoreseptör  ve  kemoreseptör  olmak üzere bir dizi  reseptörden  oluşur" ) entegrasyonunu benzersiz bir şekilde içeren karmaşık bir aktivitedir. Motive edici bir aktivite olabilse de müziğin duygusal durum üzerinde iyi bilinen bir etkisi vardır. Bu nedenlerle müzik eğitimi beyin plastisitesini (Beyin plastisitesi, beyin dokusunun dış etkenler altında uğradığı yapısal ve işlevsel değişiklikleri ifade eder.) incelemek için yararlı bir çerçeve haline geldi. Amacımız yaşlı insanlarda müzik eğitiminin diğer boş zaman etkinliklerinin etkilerine karşı spesifik etkilerini incelemekti. Bu amaçla yaşlı erişkinlerde piyano eğitiminin bilişsel işlev, ruh hali ve yaşam kalitesi (QOL) üzerindeki etkisini değerlendirdik. 4 ay bo