23 Nisan Kutlu Olsun Piyano Notaları


 23 Nisan Kutlu Olsun Piyano Notaları

Söz ve Müziği Halil Bedii Yönetken'e ait olan 23 Nisan Kutlu Olsun Sözleri
9 yaşındaki öğrencim Eylül Güneş Eryılmaz'dan 23 Nisan Kutlu Olsun

23 Nisan kutlu olsun.
23 Nisan kutlu olsun.
Sevinin küçükler, övünün büyükler
23 Nisan kutlu olsun.

Çok büyük bayram bu bayram,
Herkese kutlu olsun.
Çok büyük bayram bu bayram,
Herkese kutlu olsun.

Çok büyük bayram bu bayram,
Herkese kutlu olsun.
Çok büyük bayram bu bayram,
Herkese kutlu olsun.

23 Nisan Kutlu Olsun Piyano Notaları

23 Nisan Kutlu Olsun Piyano Notaları

23 Nisan Kutlu Olsun Şarkısının Bestecisi Halil Bedii Yönetken

1899 yılında Bursa'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bursa'da, yüksek öğrenimini İstanbul'da Musiki Muallim Mektebi’nde tamamladıktan sonra, yurdumuzun çeşitli yörelerindeki okullarda müzik öğretmenliği yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1928 yılında pedagoji öğrenimi yapmak üzere Çekoslovakya'ya gönderildi. Prag'da Devlet Konservatuvarını bitirdikten sonra Almanya ve Fransa'ya giderek oralarda çalışmalarını sürdürdü. Yurt dışındaki öğrenimini tamamladıktan sonra 1932 yılında yurda döndü, Gazi Eğitim Enstitüsü müzik öğretmenliğine atandı. 1936'da Ankara Devlet Konservatuvarı'na Kulak Eğitimi ve Koro Öğretmeni oldu. Bir yandan da Ankara Radyosu'nda tonmaysterlik ve gece yayınlanan Plaklarla Batı Müziği adlı açıklamalı bir müzik programı yaptı

1933- 1957 yılları arasında Ankara'da çeşitli görevlerde bulundu; Milli Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünde şube müdürlüğü yaptı.

Eğitimciliğinin yanı sıra bir folklor araştırmacısı olan Halil Bedii, Ankara Devlet Konservatuvarının 1937-1951 yılları arasında yaptığı bütün derleme çalışmalarına katıldı.

1957’de İstanbul Çapa Eğitim Enstitüsü müzik öğretmenliğine naklini yaptırdı. Aynı zamanda İstanbul Belediye konservatuvarı folklor uzmanı oldu ve İstanbul Radyosu’nda tone maisterlik yaptı.

Emekli olduktan sonra da TRT İstanbul Radyosu müzik danışmanlığına getirildi. Yapı ve Kredi Bankası'nın kurmuş olduğu, Türk Halk Oyunları Yaşatma ve Yayma Tesisi'nin kurucu üyeliğini yaptı.

Yönetken, TRT'nin 1967 yılında yaptığı folklor derleme çalışmasına önderlik etmiştir.. Bu derlemeye Yönetken'le birlikte birçok değerli folklorcumuz katılmış ve bine yakın halk ezgisi derlenmiştir.

Halil Bedii Yönetken 28 Aralık 1968 günü İstanbul'da ölmüştür.

İstanbul, Bakırköy'de bir ortaokul ile Bursa’da bir müzik kütüphanesine adı verilmiştir.

23 Nisan Kutlu Olsun Piyano Notaları

Çocuk Bayramı adı

23 Nisan 1936 tarihli Son Posta gazetesinde 23 Nisan Bayramı

23 Nisan 1930 tarihli Vakit gazetesinde 23 Nisan Bayramı

23 Nisan Çocuk Bayramı Nasıl Oldu

23 Nisan'ın Çocuk Bayramı oluşu yine TBMM'nin açılışıyla ilişkili olmasına rağmen, tamamen ayrı bir bayram olarak gelişmiş ve 1981 yılına kadar da öyle devam etmiştir. Bu Bayram 23 Nisan 1927'de Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin (günümüz Çocuk Esirgeme Kurumu'nun) o günü "Çocuk Bayramı" olarak duyurmasıyla başlamış kabul edilir. Aslında Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin 23 Nisan'la ilgili çalışmaları daha önceki yıllarda vardır ve hatta çocuklardan da söz edilmiştir. Kurum 23 Nisan 1923'te millî bayram için pullar bastırmış ve satmıştır. 23 Nisan 1924'te Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde "Bugün Yavruların Rozet Bayramıdır" ibaresi yer almış, 23 Nisan 1926'da da yine aynı gazetede "23 Nisan Türklerin Çocuk Günüdür" başlıklı bir yazı kaleme alınmış ve bu yazıda cemiyetin bugünü çocuk günü yapmaya çalışarak doğru yolda olduğu ve para kazanan herkesin bugün cemiyete çocuklar için bağışta bulunması gerektiği vurgulanmıştır. Nihayet 23 Nisan 1927'de Himaye-i Etfal Cemiyeti o günü Çocuk Bayramı olarak şöyle duyurmuştur:

"Millet Meclisimizle millî devletimizin Ankara'da ilk teşkile günü olan Millî bayram Cemiyetimizce çocuk günü olarak tesbii edilmiştir. Bize yeni bir vatan ve yeni bir tarih yaratıp bırakan mübarek şehitlerle fedakâr gazilerin yavruları fakir ve ıstırabın evladları ve nihayet alelıtlak bütün muhtac-ı himaye-i vatan çocukları namına milletin şevkatli ve alicenab hissiyatına müracaat ediyoruz. Kadın, erkek, genç, ihtiyar hatta vakti ve hali müsait çocuklardan mini mini vatandaşlar için yardım bekliyoruz. Her sayfası başka bir şan ve muvaffakiyetle temevvüç eden milletimizin, yarın azami derecede muavenet göstermekle beraber, çocuk gününün layıkı veçhiyle neşeli ve parlak geçirilmesi için aynı derecede alaka ve müzaheret göstereceğinden emin olan Himaye-i Etfal Cemiyeti, şimdiden arz-ı şükran eder."

Bu tarihten itibaren bu üç kavram, aynı gün üzerinde birleşecek ve çocuk bayramı olma konusunda bir kanunla belirlenmişlik olmaksızın kutlanmaya başlanacaktır. Cemiyeti buna iten neden ise cemiyetin yetim çocukları için gelir kaydetme anlayışıdır. Böylece çocuk bayramı ortaya çıkmıştır. Çocuk bayramı adı daha resmiyet kazanmamış olsa da, bundan sonra 23 Nisan "Millî Hâkimiyet Bayramı"nın yanı sıra "Çocuk Bayramı" olarak da kutlanacaktı.

23 Nisan Kutlu Olsun Piyano Notaları 

1927'de ilk kez kutlanan çocuk bayramı, başta kaynak oluşturma olmak üzere, çocuklara neşeli bir gün geçirtmeyi hedeflerinde bulunduruyordu. 23 Nisan 1927'deki ilk bayram Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu ve dönemin cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa himayesinde gerçekleştirilmiş, etkinlikler için Atatürk arabalarından birini çocuklara tahsis etmiş ve Cumhurbaşkanlığı Bandosu'nun konser vermesini sağlamıştır. O yıl cemiyetin Ankara'daki binalarından birine Çocuk Sarayı adı verilmiş ve burada düzenlenen çocuk balosuna İsmet (İnönü) Bey'in çocukları da katılmıştır.

23 Nisan Kutlu Olsun Piyano Notaları 

23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir.

Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929'da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır.

Facebook Sayfamız İçin Buraya Tıklayın.

Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929'da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır.

23 Nisan Kutlu Olsun Piyano Notası

23 Nisan'ın Türkiye'de ulusal bayram olarak kabul edilmesinin nedeni, 1920'de o gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmış olmasıdır. 23 Nisan Kutlu Olsun Piyano Notası...

İki maddeden oluşan kanunun ilk maddesinde, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk yevmi küşadı olan 23 Nisan günü milli bayramdır.", ikinci maddesinde ise "Tarihi kabulünden muteber olan işbu kanunun icrasına Büyük Millet Meclisi memurdur." ifadeleri bulunmaktadır.

Dünyanın tek çocuk bayramı olan 23 nisanın yaklaşmasıyla beraber öğrenciler tarafından internette en çok araştırılan konu 23 Nisan anlam ve önemi nedir kısaca? 23 Nisan Kutlu olsun Piyano Notaları Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu güzel günün önemini sizler için araştırdık. Gelin hep birlikten bu günün önemine bakalım...23 Nisan Kutlu Olsun Piyano Notaları

23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir. 23Nisan Kutlu Olsun Notaları...

23 Nisan'ın Türkiye'de ulusal bayram olarak kabul edilmesinin nedeni, 1920'de o gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmış olmasıdır.

23 Nisan Kutlu Olsun Piyano Notaları

Piyano Öğretmeni Yener Kuşculuoğlu 

23 Nisan Kutlu Olsun Piyano Notası

Halil Bedi (YÖNETKEN) 1899-1968 yılları arasında yaşamış müzik eğitim bilimcimizdir. 
Müzik eğitimimizle ilgili bir çok konuda çok değerli hizmetler yapmıştır. Bu hizmetlerin eski kuşak müzik eğitimcileri veya müzik öğretmenleri tarafından biliniyor olduğu düşünülse de günümüz müzik
eğitim kurumları, çalışanları ve hazırda bulunan öğrenciler tarafından yeterince bilindiğini ve O’nun ortaya koyduğu ürünlerden, yol göstericiliğinden gereğince yararlanıldığını söylemek zordur. Halil Bedi Yönetken’in varlığında gözlemlenebilecek müzik eğitimi modeli bugün Türkiye’de başarılamayan bir birliğin ifadesi olarak ele alınabilir. Devlet Konservatuarları, Eğitim Fakültelerinin Müzik Eğitimi Bölümleri gibi birbirinden farklı anlayış ve amaçlar doğrultusunda çalışan mesleki müzik eğitimi kurumlarımızın birbirlerini tanımayışı, birbirlerini kabul etmez görünen yaklaşımlarının günümüze gelen yansımaları geçmişte her iki amaç için öğrenci yetiştiren kurumların ve değerli eğitimcilerin anılarına yakışmaz bir görünüm içindedir. Bu teorik araştırma ile bir yandan gerek müzik öğretmeni
yetiştirme eğitimi gerek müzisyen yetiştirme eğitiminin birlikteliğinin bir kez
daha vurgulanması öte yandan Halil Bedi Yönetken’in yaşamının ayrıntılarında gizli müzik öğretmenli mesleği ve müzisyenlik ile ilgili kimlik bilgilerini ortaya koymak yakın geçmişte Halil Bedi ve arkadaşlarının yaşamlarıyla örneklenen müzisyen, müzik bilimci ve müzik öğretmeni ilişkilerini insan olma çerçevesinde aktarılması amaçlanmıştır.

Bedi” adını tek (i) ile yazmamızın nedeni kendisinin yazıları incelendiğinde tüm yazılarında Halil Bedi olarak yazmış olmasından kaynaklanmaktadır. 

23 Nisan Kutlu Olsun Piyano Notası
23 Nisan Kutlu Olsun Piyano Notaları
23 Nisan Kutlu Olsun Piyanolar Notası
23 Nisan Kutlu Olsun Piyanolar Notaları
23 Nisan Kutlu Olsun Piyano Notasyonu
23 Nisan Kutlu Olsun Piyano Notasyon

Çocuğunuz Piyano Dersine Başlamadan Önce Yapmanız Gerekenler

Yetişkinler Piyano Çalmayı Öğrenebilir Mi

2022-2023 Bilsem Sonuçları

Yetişkinler Piyano Çalabilir Mi

Piyano Çalarak Hayatta Daha Fazla Nasıl Başarılı Olunur ?

12 yaşındaki piyano dahisi rastgele seçilmiş dört notadan eser yaratıyor

'Kör Tom' Wiggins Köle Olarak Doğan Ve Yıldız Olan Piyanist

Tarihteki Kadın Bestecilere Bir Göz Atalım

Piyanodaki pedallar ne işe yarar ve bunları nasıl kullanıyorsunuz?

Piyano Tuşlarının Farkları Nedir

Kadıköy Piyano Kursu

Ellerim Piyano Çalmak İçin Küçük Mü?

Yetişkinler İçin Caz (Jazz) Piyano Kursu

2020'nin En Sıcak/Kalpten Piyano Hikayeleri

Piyano öğretmenleri: Covid-19 sırasında online derslerden ne öğrendik?

Mozart Eserlerinin 5 Muhteşem Piyano Performansı

Piyano'da Deşifre (Nota Okuma)

Piyano Öğrencilerini Evde Daha Fazla Pratik Yapmaya Nasıl Teşvik Edebiliriz?

Demansı olan 92 yaşındaki kadın Beethoven'ı piyanoda nasıl çalacağını hatırlıyor.

Göztepe Piyano Kursu

Erenköy Piyano Kursu

Suadiye Piyano Kursu

Yorumlar

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Piyanoda Neden 88 Tuş Var

Çocuklar Piyano Dersine Kaç Yaşında Başlamalı